സുരേഷ് ഗോപി ജയിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ അവഹേളിച്ചവർക്ക് മറുപടിയുമായി ടോമച്ചൻ

| MARUPADI