ക്രൈസ്തവസമുദായം വന്‍പ്രതിസന്ധിയില്‍; നേതൃത്വത്തിലേക്ക് അല്‍മായരെ വളര്‍ത്തി കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കില്‍...