ക്രൈസ്തവ ഉന്മൂലനം കൊതിച്ച് ലോകവ്യാപകമായ തീവ്രവാദം കേരളത്തില്‍ പത്തിവിടര്‍ത്തുമ്പോള്‍...NEWSCAN