മുസ്ലിം കുടുംബത്തില്‍ ജനിച്ച അലി മുഹമ്മദ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസിയായി മാറിയ ചരിത്ര സാക്ഷ്യം | ALI MUHAMMED