ഹൂതികള്‍ ചെങ്കടലില്‍ കൊലയും തുടങ്ങി.. തിരിച്ചടിക്കാന്‍ ഇന്ത്യ|Israel-Hamas War