ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ തകർക്കാൻ ഗണേഷ് കുമാറും ഇടതുപക്ഷവും നടത്തിയ ഗൂഢാലോചന കേട്ട്