നവവൈദികനും മാതാപിതാക്കളും കൂടി എല്ലാവരെയും കരയിപ്പിച്ചു ...വീഡിയോ വൈറൽ |Priestly ordination