കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ എടുത്തവരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്ത്

| COVID 19 | VACCINE