ഇസ്രായേലിന്റെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന യുദ്ധവിജയത്തിന്റെ കഥ. ഇസ്രായേലിനോടു കളിച്ചാല്‍

| ISRAELWAR|SIX DAY WAR