മാര്‍പാപ്പയുടെ മുട്ടുവേദന മാറ്റാന്‍ ഈ രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷകനു സാധിക്കുമോ?