എസ്എഫ്‌ഐക്കാർ വിശുദ്ധ കുരിശിനെയും ക്രൈസ്തവവിശ്വാസത്തേയും അധിക്ഷേപിക്കുന്നതിനു കാരണം ഇതാണ്