ക്രൈസ്തവര്‍ ഒന്നടങ്കം ചോദിക്കട്ടെ - ആ നല്ല മനുഷ്യനുവേണ്ടി ഞാന്‍ എന്തുചെയ്തു?