പാലാ ബിഷപ്പിനെതിരെ കേസെടുത്തോളൂ...യഥാര്‍ഥ വിദ്വേഷവാഹികളെ സമൂഹം തിരിച്ചറിയട്ടെ