കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ഞണ്ടു സിന്‍ഡ്രോം. എങ്കിലും തരൂരിനോട് ചില അപ്രിയങ്ങള്‍ പറയാതെ വയ്യ